Back to Aktuality

Automatické vytváření svozů

Plugin lze nastavit aby v danou hodinu každý den automaticky objednal svozy pro všechny objednávky, pro které je to relevantní (mají vyplněné potřebné údaje, mají štítek a dosud nemají svoz). V nastavení woocommerce-balíkobot si můžete vybrat v jakou hodinu se má automatické objednání svozu spustit. V tuto hodinu se automaticky provede totéž, co můžete ručně udělat kliknutí na Balíkobot-objednat svozy a vybráním volby Objednat všechny svozy.

POZNÁMKA – nové funkce spojené s automatickým spouštěním v daném čase využívají wordpress cron mechanismus. To znamená, že se daná událost provede poté, co uběhne daný časový okamžik a někdo vaši stránku navštíví. Pokud ji nenavštíví, funkce se nespustí; spustí se později až při nejbližší návštěvě. Pokud potřebujete funkci spustit přesně, doporučuji použít skutečný cron nebo podobný nástroj k automatizovanému spuštění wp-cron.php

Share this post

Back to Aktuality
WooCommerce Balíkobot přechází pod Toret.cz